Số - ký hiệu: 2206-CV/BTCTU Ngày ban hành: 04/01/2019
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tổ chức
Trích yếu: Về Kiểm điểm, nhận xét, đánh giá tập thể, cá nhân và công tác quy hoạch cán bộ
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: