Nghị định 61/2018/NĐ-CP

Thứ Hai, ngày 2 tháng 12 năm 2019 - 14:50 Đã xem: 28

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 24/4/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ...; Nghị đinh có hiệu lực thi hành từ 21/6/2018.

PV.

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /