Thông báo Danh sách cán bộ, công chức miễn thi môn ngoại ngữ kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (hạng II) trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2018

Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019 - 15:43 Đã xem: 68

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /